Interface ParameterConfigurator

  • Method Detail

   • addParameter

    void addParameter​(java.lang.Object owner,
             Parameter<?> param,
             TrackParameters track)
    Add a parameter to the panel.
    Parameters:
    owner - Owning ("parent") object
    param - Parameter
    track - Parameter tracker
   • addChangeListener

    void addChangeListener​(javax.swing.event.ChangeListener listener)
    Add a change listener
    Parameters:
    listener - Change listener
   • removeChangeListener

    void removeChangeListener​(javax.swing.event.ChangeListener listener)
    Remove a change listener
    Parameters:
    listener - Change listener
   • appendParameters

    void appendParameters​(ListParameterization params)
    Append the parameters to a list.
    Parameters:
    params - Parameter list (output)